O autorze: MKD Poezje

WWW
http://wierszemkd.pl
Maciej Krzysztof Dąbrowski (MKD Poezje) ... Absolwent Konserwatorium (Uniwersytetu Muzycznego) w Warszawie... Człowiek z iskrą, na każdą pogodę. Marzyciel i jednocześnie realista, którego stać na "myślenie pozytywne" w trudnych sytuacjach. Niezależny od koniunktury.. Artysta muzyk, kompozytor, aranżer... Dziennikarz - Autor - Poeta... Przedstawiciel I m p u l s j o n i z m u - nowego gatunku Sztuki. Członek Sekcji Literackiej (Komisja Kwalifikacyjna) i Sekcji kompozytorskiej ZAKR - Związku Autorów i Kompozytorów RP (Member of the *ZAKR*, The Association of Polish Authors and Composers)